เรื่องเล่า

กว่าจะเป็นโพธิ์ทองอรัญญิก

    ในสมัยกลางยุคของกรุงธนบุรี 250 ปีที่ผ่านมา หมู่บ้านอรัญญิกมีชื่อเสียงเลื่องลือเรื่องการขึ้นรูปงานโลหะของประเทศไทยปัจจุบันได้มีการพัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญางานขึ้นรูปโลหะที่เคยเป็นงานทำมีด ทำอาวุธพัฒนามาเป็นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารจากสแตนเลสด้วยคุณสมบัติของความทนกรดทนด่างของเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ผลิตจากสแตนเลสจึงเป็นรู้จักกันดีในประเทศไทยและกลายเป็นหนึ่งในของที่ระลึกที่ดีที่สุดสำหรับคนสำคัญของคุณ

  •      บจ.โพธิ์ทอง อรัญญิก แฮนด์ดิเวอร์คเป็นผู้เชี่ยวชาญและสืบทอดองค์ความรู้ด้านการขึ้นรูปโลหะปัจจุบันได้สืบทอดเป็นรุ่นที่ 3 ชิ้นงานที่ประณีตของเราเกิดจากการใช้วัตถุดิบคุณภาพดีในการผลิต ( สแตนเลสเกรด304 ) และทำการผลิตโดยช่างผู้มีความชำนาญจึงทำให้ได้รับความไว้วางใจจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์ของโพธิ์ทอง อรัญญิก แฮนด์ดิเวอร์ค เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสุขภาพ

- ปี 2555 โพธิ์ทอง อรัญญิก แฮนด์ดิเวอร์ค รับรางวัลโอทอป 5 ดาว

- ปี 2556 โพธิ์ทอง อรัญญิก แฮนด์ดิเวอร์ค รับรางวัล The best of OTOP

- ปี 2557 ได้รับรางวัลโอทอปมาสเตอร์พีส ของกรมการพัฒนาชุมชน

- ปี 2559 โพธิ์ทอง อรัญญิก แฮนด์ดิเวอร์ค ได้รับคัดเลือกเป็น OTOP ขึ้นเครื่องของการบินไทย

- ปี 2559 โพธิ์ทอง อรัญญิก แฮนด์ดิเวอร์ค ได้รับคัดเลือกเป็น Best of product Thailand Presents ของกระทรวงการต่างประเทศ

ขั้นตอนการผลิต

1. จัดเตรียมใบช้อนและใบส้อมตามแบบที่ต้องการ


2. จัดเตรียมด้ามช้อนหรือด้ามส้อมตามแบบที่ต้องการ


3. ทำการเชื่อมต่อใบช้อน / ใบส้อม เข้ากับด้ามที่เตรียมไว้


4. ทำการถางคอช้อน / ส้อม เพื่อลบรอยเชื่อม


5. สำหรับงานช้อนทำการปัดใบ/สำหรับงานส้อมทำการแหย่ซี่ส้อมลบความคม


6. ขึ้นรูปช้อน / ส้อม เพื่อให้ได้รูปทรงตามแบบมาตรฐาน


7. ตรวจสอบความถูกต้องของขนาดและรูปแบบก่อนส่งทำการขัดเงา


8. ทำการขัดเงา


9. ตรวจสอบคุณภาพ


10. ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์และบรรจุหีบห่อก่อนส่งถึงมือลูกค้า

สินค้าตัวอย่าง

สินค้าทั้งหมดจะมี 3 แบบได้แก่ 1.ช้อนส้อมบนโต๊ะ 2. ภาชนะอื่นๆ 3.ชุดของขวัญ

สนใจสินค้า

Call center:  086-811-4681 , 081-994-3396


ID Line: Phoethong-Aranyik


Address: 84/4 หมู่ 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

.