ข่าวสาร

ข่าวใหม่

ออกบูทที่อิตาลี ภายใต้โครงการ H&H

23 กุมภาพันธ์ 2561

ออกบูทที่อิตาลี ภายใต้โครงการ H&H

ออกบูทที่อิตาลี ภายใต้โครงการ sacict

23 กุมภาพันธ์ 2561

ออกบูทที่อิตาลี ภายใต้โครงการ sacict

งานแถลงข่าว OTOP สู่ AEC

23 กุมภาพันธ์ 2561

งานแถลงข่าว OTOP สู่ AEC

ออกบูธงาน Thailand Present

23 กุมภาพันธ์ 2561

ออกบูธงาน Thailand Present

กิจกรรม

ถ่ายรายการช่อง 9

26 กุมภาพันธ์ 2561

ถ่ายรายการช่อง 9

สินค้าแคตาลอคการบินไทย

26 กุมภาพันธ์ 2561

สินค้าแคตาลอคการบินไทย

บรรยากาศงานไหว้ครูบูชาเตา

23 กุมภาพันธ์ 2561

บรรยากาศงานไหว้ครูบูชาเตา

จัดบูธแสดงความจงรักภักดี

23 กุมภาพันธ์ 2561

จัดบูธแสดงความจงรักภักดี