วิธีการสั่งซื้อ

ขั้นตอนการสั่งสินค้า

1
SCB

ธนาคารไทยพาณิชย์


ชื่อบัญชีสิริเพ็ญ นาคะบุตร


40304705042
KBANK

ธนาคารกสิกร


ชื่อบัญชีสิริเพ็ญ นาคะบุตร


55821083176
Bangkok

ธนาคารกรุงเทพ


ชื่อบัญชี สิริเพ็ญ นาคะบุตร


4690678075ช่องทางการชำระเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์


ชื่อบัญชีสิริเพ็ญ นาคะบุตร


4030470504ธนาคารกสิกร


ชื่อบัญชีสิริเพ็ญ นาคะบุตร


5582108317ธนาคารกรุงเทพ


ชื่อบัญชี สิริเพ็ญ นาคะบุตร


4690678075การจัดส่งสินค้า

ธนาคารไทยพาณิชย์


ชื่อบัญชีสิริเพ็ญ นาคะบุตร


4030470504


ธนาคารกสิกร


ชื่อบัญชีสิริเพ็ญ นาคะบุตร


5582108317


ธนาคารกรุงเทพ


ชื่อบัญชี สิริเพ็ญ นาคะบุตร


4690678075