วิธีการสั่งซื้อ

ขั้นตอนการสั่งสินค้า

1
เลือกสินค้าที่ต้องการจากหน้าเว็ปไซต์

-


2
เลือกช่องทางสอบถามรายละเอียดสินค้า

1. Call center : 086-811-4681 , 081-994-3396 

2. ID Line : Phoethong Aranyik  


3
เลือกช่องทางการสั่งซื้อสินค้า

สั่งซื้อสินค้า


4
แจ้งสั่งซื้อ

เมื่อได้รับแจ้งการสั่งซื้อสินค้า


เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสั่งซื้อสินค้า


พร้อมทั้งแจ้งรอบการจัดส่งให้แก่ลูกค้า 


5
ชำระเงินค่าสินค้า

ชำระเงินค่าสินค้าเมื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ


และให้คำยืนยันการสั่งซื้อสินค้าแล้วเท่านั้น


ช่องทางการชำระเงิน

-


1. Call center : 086-811-4681 , 081-994-3396 

2. ID Line : Phoethong Aranyik  

สั่งซื้อสินค้า


เมื่อได้รับแจ้งการสั่งซื้อสินค้า


เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสั่งซื้อสินค้า


พร้อมทั้งแจ้งรอบการจัดส่งให้แก่ลูกค้า 


ชำระเงินค่าสินค้าเมื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ


และให้คำยืนยันการสั่งซื้อสินค้าแล้วเท่านั้น


การจัดส่งสินค้า

-

1. Call center : 086-811-4681 , 081-994-3396 

2. ID Line : Phoethong Aranyik  

สั่งซื้อสินค้า

เมื่อได้รับแจ้งการสั่งซื้อสินค้า


เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสั่งซื้อสินค้า


พร้อมทั้งแจ้งรอบการจัดส่งให้แก่ลูกค้า 

ชำระเงินค่าสินค้าเมื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ


และให้คำยืนยันการสั่งซื้อสินค้าแล้วเท่านั้น