โพธิ์ทอง อรัญญิก

เกี่ยวกับเรา

บจ.โพธิ์ทอง อรัญญิก แฮนด์ดิเวอร์ค เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารจากสแตนเลส เกรด 304 เป็นงานแฮนด์เมดสร้างขึ้นโดยช่างผู้ผลิตที่มีความชำนาญ ดำเนินกิจการมาเป็นรุ่นที่ 3 ซึ่งเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายสู่ระดับสากล ทั้งคุณค่า และคุณภาพที่ได้ตามมาตรฐานสากล

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติบริษัท

บจ.โพธิ์ทอง อรัญญิก แฮนด์ดิเวอร์ค เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารจากสแตนเลส เกรด 304 ดำเนินกิจการมาเป็นรุ่นที่3 เป็นงานแฮนด์เมดมีความชำนาญในการขึ้นรูปโลหะ ผลิตภัณฑ์ มีหลากหลาย เช่น ช้อน ส้อม มีด แก้วกาแฟ ถังแช่ไวน์ แก้วเบียร์ ผลิตงานได้ตามแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ของลูกค้า โดยช่างผู้ผลิตที่มีความชำนาญและมีฝีมือประณีต ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์(มผช.) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ของ บจ.โพธิ์ทอง อรัญญิก แฮนด์ดิเวอร์ค เป็นมิตรต่อสุขภาพของผู้บริโภค

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐาน